Pro návštěvníky

LÉTO

  • Letní sezona ve Vysočina aréně probíhá od 1. 5. do 31. 10.  
  • Využívání tratí a stadionu v hodinách pro veřejnost je zdarma.
  • Vstup na stadion pro letní období je u tribuny D, kde je rovněž umístěna nástěnka s aktuálními informacemi.

ZIMA

  • Zimní sezona ve Vysočina aréně probíhá od 1. 12. do 31. 3. 
  • Využívání tratí a stadionu v hodinách pro veřejnost je zdarma.
  • Vstup na stadion pro zimní období je pouze podchodem se vstupy z prostoru buňkoviště nebo stadionu. Zde jsou rovněž umístěny info tabule s aktuálními informacemi.
  • nevstupujte na tratě ani stadion jinými vstupy, než těmi na stadionu – dochází k znečišťování sněhu!
  • Platí zákaz nočního lyžování s čelovkami mimo stanovené časy pro veřejnost, které je z našeho pohledu výrazem totální bezohlednosti vůči všem, kteří Vysočina Arenu využívají a pro které se ji snažíme areál udržovat v co nejlepším stavu. Nočním lyžařům jednak hrozí srážka s rolbami, které v nočních hodinách upravují tratě na další den, především ale ničí čerstvě upravené tratě pro všechny lyžaře, kteří pravidla dodržují. Pokud rozjezdíte čerstvě upravenou trať, nestačí do druhého vymrznout a zpevnit se.

Dodržujte pravidla areálu!

PROVOZNÍ DOBA AREÁLU 7:00 – 20:00

O AREÁLU

Vysočina aréna je určena především k pořádání sportovních akcí a svým rozložením umožňuje provozování celoročních tréninků pro sporty běžecké lyžování a biatlon. Okolí Vysočina arény je protkáno sítí singletracků pro horská kola.

Součástí Vysočina arény je Test Centrum. V zimě funguje lyžařské Test centrum, které bude otevřeno ve dnech hodin pro veřejnost. Můžete otestovat lyže, vázání a další vybavení. V Test Centru si rovněž můžete zakoupit čaj a další občerstvení. V letním období Test Centrum funguje pro bikery, nabízí servis a půjčovnu kol, nově i in-line brusle. Více informací přímo na webu věnovanému CYKLO ARÉNĚ VYSOČINA.

V létě kolečková dráha s přímou návazností na střelnici s trestným kolem a asfaltový stadion nabízí perfektní podmínky pro trénink na kolečkových lyžích, jak pro lyžování, tak pro biatlon. Oválný okruh na stadionu měří 415m a bývá využívaný pro rychlobruslařské tréninky. Kolečková dráha nabízí 5 okruhů různé délky od 1,1 km až po nejdelší 2,2 km dlouhý okruh. Celková délka okruhů je 8,5 km s různou obtížností.

Pro fanoušky běhání jsme pro vás v okolí Vysočina arény připravili značené běžecké traily v délkách od 2 km do 13 km. Start je „U Buku“, kam vás dovede značená stezka přímo z arény.

V zimě podle aktuálních sněhových a klimatických podmínek je připravena série lyžařských okruhů. Celý areál a okruhy jsou protkány sítí umožňující zasněžování technickým sněhem. V případě perfektních sněhových podmínek je přímá návaznost na zimní turistické trasy v regionu lyžařské Novoměstsko, které bývají strojově upravovány.

Každoročně Vysočina aréna hostí významné světové sportovní akce, jako jsou např.: Světový pohár v biatlonu, Světový pohár v lyžování a Světový pohár na horských kolech. Mezi nejvýznamnější pořádané akce jsou Mistrovství světa v biatlonu z roku 2013 a Mistrovství světa na horských kolech z roku 2016. Mimo závody takového formátu se ve Vysočina aréně pořádají i velké republikové závody jako je Kolo pro život, stopa pro život. České poháry v biatlonu i lyžování, závody v zimním orientačním běhu, mistrovství České republiky v biatlonu i lyžování. Mezi menší mezinárodní akce bývají pak biatlonové závody evropského poháru IBU, Slavic Cup v lyžování, Mistrovství Evropy v biatlonu, Mistrovství Evropy v canicrossu a jiné.

Mapa areálu

Cesta k nám

Hlavní směr z Rakouska a od Brna

Wien – A5/E461 52 (Mikulov) – R52 (Brno) – D1 (směr Praha) exit 162 Velká Bíteš – 37 (směr Žďár n. S.) Žďár n. S. – 19 (Nové Město na Moravě).

Hlavní směr z Německa a od Prahy

Regensburg/Amberg/Weiden – A6/E50 D5 (Plzeň) – D5 (Praha) – D1 (směr Brno) exit 119 V. Beranov – 353 (Žďár n. S.) – 19 (Nové Město na Moravě).

Dresden – A17/E55 D8 (Ustí n/L) – D8 (Praha) – D1 (směr Brno) exit 119 V. Beranov – 353 (Žďár n. S.) – 19 (Nové Město na Moravě).

Provozní řád areálu Vysočina Areny

Tato pravidla jsou závazná pro všechny uživatele a návštěvníky areálu Vysočina Areny. Prostory areálu Vysočina Areny jsou vyznačeny na plánu areálu. 

Areál je určen k tréninkové přípravě a soutěžím sportovců i pro využití širokou veřejností. 

1. Areál je užíván na vlastní nebezpečí uživatele. Každý uživatel a návštěvník areálu je povinen respektovat ustanovení tohoto provozního řádu a dbát pokynů odpovědných pracovníků. V době konání sportovních a jiných akcí v areálu se návštěvníci musí řídit navíc i „Návštěvním řádem areálu Vysočina Areny“, určeným pro danou akci.

2. Uživatelé jsou povinni užívat jednotlivé části areálu a vybavení areálu výhradně k účelu, k němuž jsou svojí povahou a charakterem určeny.

3. Provozní doba

Areál Vysočina Areny je veřejně přístupný s těmito omezeními: 

3.1 Na kolečkovou dráhu (asfaltové okruhy) resp. na lyžařské tratě v zimním období není přístup pro veřejnost v době řízené sportovní činnosti a organizovaného tréninku.

3.2 Pro střelnici – prostor střelnice je vyhrazen pouze pro řízenou sportovní činnost  resp. organizované tréninky, po dohodě se SK. Na střelnici a k terčovým zařízením je vstup přísně zakázán.

3.3 Řízená sportovní činnost resp. organizovaný trénink probíhá zpravidla v době 9.00–12.00 hod. a 15.00–18.00 hod.

3.4 Na stadion a běžecké tratě není přístup pro veřejnost v zimním období v době strojové úpravy tratí.

Areál Vysočina Areny není volně přístupný ani v době konání akcí a v době jejich přípravy. 

Sportovní a jiné akce s omezením přístupu pro veřejnost do areálu Vysočina Areny jsou zveřejněny u vstupů do areálu a na www.sklnmnm.cz resp. na www.vysocina-arena.cz

4. Během pobytu v areálu je nutné dbát zvýšené opatrnosti tak, abyste neohrožovali sebe ani ostatní. Platí přísný zákaz vjezdu jakýchkoliv dopravních prostředků na asfaltové okruhy, včetně kol a dětských kočárků!

5. Komunikace jsou jednosměrné, je nutné dodržovat stanovený směr jízdy, pouze s výjimkou tréninků rychlobruslení na stadionu. 

6. Při pohybu v areálu jsou uživatelé povinni přizpůsobit své konání vlastnímu fyzickému a zdravotní stavu, svým schopnostem a technickému stavu areálu. 

7. Doporučuje se používání ochranných pomůcek, zejména ochranné přilby a chráničů. Uživatel asfaltové dráhy užívá na vlastní nebezpečí

8. Parkování vozidel je povoleno jen v místech k tomu určených.

9. Všichni uživatelé jsou povinni udržovat v areálu pořádek a čistotu a používat k tomu určených odpadkových košů. 

10. Uživatelé jsou povinni využívat výhradně určená WC umístěná v areálu a vyznačená dle plánku. 

11. Všichni uživatelé jsou povinni zdržet se rušení ostatních uživatelů zejména nadměrným hlukem, bezohlednou jízdou nebo jiným nevhodným chováním.

12. Každý je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení, včetně odložených věcí v zaparkovaných vozidlech. Provozovatel areálu ručí za ztráty jen za podmínek a do výše stanovené občanskoprávními předpisy. 

13. V prostorách areálu platí zákaz volně pobíhajících domácích zvířat včetně psů. Psi se mohou v prostorách areálu pohybovat pouze na vodítku.

14. Uživatelé jsou povinni dbát pokynů správce areálu nebo jiné pověřené osoby.

15. V případě porušení tohoto provozního řádu bude uživatel z areálu vykázán správcem areálu nebo správcem určenou jinou osobou. 

16. Výjimky z tohoto provozního řádu může v odůvodněných případech povolit správce areálu. 

Tento provozní řád nabývá účinnosti ke dni 1. 8. 2014.