Výbor SK

Předsednictvo

Mgr. Hamza Jiří
předseda klubu

Mgr. Hromádková Dagmar
1. místopředsedkyně

Mgr. Miroslav Handschuh
2. místopředseda

Členové výboru

Ing. Martin Černý, Roman Wolker, Jiří Hradil, Mgr. Vlastimil Jakeš, Zdeněk Korbář, Ing. Václav Švub / Doc. Ing. Ladislav Slonek, CSc. (čestný člen)

Dozorčí Rada

JUDr. Libor Černý, Marie Hadačová , Josef Podařil

Kontakt na členy výboru: office@zlatalyze.cz